Jan80 » Specials » Sacramenten

De zeven sacramenten van de katholieke Kerk

De zeven sacramenten van de katholieke Kerk De rooms-katholieke Kerk is de grootste kerkgemeenschap ter wereld. Met meer dan een miljard gelovigen in alle continenten en zowat alle landen is ze overal verspreid. Na tweeduizend jaar geschiedenis zijn de overtuigingen en principes niet altijd even duidelijk meer. Het handelen van de Kerk ligt vast in de zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, wijding, huwelijk, biecht en ziekenzalving. Elk sacrament begeleidt de gelovige op zijn weg door het leven.

Inhoudsopgave


Wat is een sacrament?

Het woord sacrament komt van het Latijnse sacramentum, dat eed of verplichting betekent. De vroege christenen geloofden namelijk dat deze zeven ceremonies in staat waren de gelovige te binden aan God en Zijn Kerk. Een sacrament bestaat uit twee grote delen: de vorm en de stof. Met de vorm bedoelt men de woorden die de bedienaar van het sacrament (meestal de priester) uitspreekt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de woorden 'Ik doop u ...' De stof zijn de materiële elementen, bij het doopsel natuurlijk water.

De Catechismus van de katholieke Kerk beschrijft een sacrament als volgt:

De sacramenten zijn ‘krachten die uitgaan’ van het lichaam van Christus die altijd leeft en leven schenkt. Het zijn handelingen van de heilige Geest die werkzaam is in het lichaam dat de kerk is. Zij zijn ‘de meesterwerken van God’ in het Nieuwe en eeuwige Verbond.

Het doel van de sacramenten is dus genade schenken, genade die uiteindelijk van God komt. Ze zijn verbonden met het leven van alle mensen, en vinden daarom op belangrijke momenten als geboorte en dood, huwelijk en ziekte en volwassenwording plaats.

Zeven sacramenten

De zeven sacramenten worden traditioneel onderverdeeld in drie categorieën: de sacramenten van initiatie, de sacramenten van genezing en de sacramenten van gemeenschap.

Sacramenten van initiatie: doopsel, vormsel en eucharistie

Met het doopsel wordt een kind opgenomen in de katholieke Kerk. In navolging van de woorden van Jezus wordt het gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De ouders, meter en peter beloven plechtig dat het kind een christelijk leven zal leiden. Met het vormsel bevestigt het kind deze belofte in eigen naam en krijgt het ook de kracht van de Heilige Geest. De opname of 'initiatie' in het christelijk geloof wordt elke week bevestigd in de eucharistie of Heilige Mis.

Sacramenten van genezing: ziekenzalving en biecht

Wie ziek is, heeft nood aan genezing. De ziekenzalving is bedoeld voor mensen die fysiek lijden. Met dit sacrament geeft men de zieke kracht. Ook geestelijk lijden wordt 'behandeld', namelijk in de biecht. Tijdens de biecht vertelt de gelovige zijn zonden, de zaken die hij verkeerd heeft gedaan, aan de priester. Deze legt hem een penitentie of straf op en geeft daarna de absolutie.

Sacramenten van gemeenschap: huwelijk en wijding

Mensen hebben nood aan gemeenschap, aan verbondenheid. De twee sacramenten van gemeenschap willen dit bieden. In het huwelijk verbinden de gelovige partners zich ertoe voor eeuwig samen te blijven, het sacrament van de wijding is bedoeld voor diakens, priesters en bisschoppen - mannen die zich ten dienste van de gemeenschap stellen.
Het sacrament van het doopsel in de katholieke Kerk

Het sacrament van het doopsel in de katholieke Kerk

Van de zeven sacramenten die de katholieke Kerk kent, is het doopsel een van de belangrijkste. Door het doopsel wordt de erfzonde vergeven en wordt men lid van de Kerk. Ook alle andere christelijke ke…
Het sacrament van het vormsel in de katholieke Kerk

Het sacrament van het vormsel in de katholieke Kerk

De rooms-katholieke Kerk kent zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving, wijding en huwelijk. Het sacrament van het vormsel (in Vlaanderen vaak ten onrechte 'Plechtige Co…
Het sacrament van de eucharistie: de heilige mis

Het sacrament van de eucharistie: de heilige mis

Vraag aan een willekeurige katholieke priester wat het belangrijkste sacrament is, en hij zal zonder twijfel 'de eucharistie' antwoorden. De eucharistie of Heilige Mis is voor de katholieke Kerk het b…
Het sacrament van de ziekenzalving in de katholieke Kerk

Het sacrament van de ziekenzalving in de katholieke Kerk

Het sacrament van de ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de katholieke Kerk. Het is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als 'l…
Het sacrament van verzoening: de biecht

Het sacrament van verzoening: de biecht

Van de zeven sacramenten die de katholieke Kerk kent, is het sacrament van de verzoening misschien wel het meest in onbruik geraakt. De meeste mensen kennen het sacrament onder de naam van 'biecht'. G…
Het sacrament van het huwelijk: trouwen voor de Kerk

Het sacrament van het huwelijk: trouwen voor de Kerk

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Het huwelijk is er daar een van: een man en vrouw die uit vrije wil met elkaar de rest van hun leven willen doorbrengen worden voor God in de echt verbonden.…
Het sacrament van de wijding: diaken, priester en bisschop

Het sacrament van de wijding: diaken, priester en bisschop

Het aantal katholieke priesters in de wereld stijgt elk jaar ... maar het daalt drastisch in West-Europa. Wereldwijd zijn er meer dan 400.000 mannen die priester zijn. Het priesterschap is dan ook wez…
Gepubliceerd door Jan80 op 25-01-2017, laatst gewijzigd op 01-11-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties